Regulamin konkursu Komfort i Ergonomia

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Artim Sp. z o.o.  z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 121, NIP: 754-11-86-089
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Polski. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 24.10.2022r. do 31.10.2022r. (do końca dnia).
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 02.11.2022r. o godz. 12:00 za pośrednictwem fanpage’a Atakto.pl
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/AtaktoPL.

§3 Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wymienieniu 3 mitów na temat ergonomii i uzasadnieniu swojego wyboru.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, a osoby zajmujące drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrodę pocieszenia.
 3. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez powołaną przez organizatora komisję konkursów.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 6. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

§4 Nagroda

 1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie jest regulowana podstawka pod laptopa Leitz Ergo Cosy oraz nagrody pocieszenia w postaci skarpetek Happy Socks za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca (wzór skarpetek dobierany jest losowo)
 2. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres na terenie Polski
 3. Nagrodę można również odebrać osobiście w siedzibie Organizatora w Opolu, przy ul. Oleskiej 121.
 4. Organizator ma prawo wskazać  Zwycięzców na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: info@atakto.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

§6 Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Artim Sp. z o.o.  z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 121. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/AtaktoPL3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy  oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Darmowa Wysyłka

Darmowa wysyłka

Dla zamówień powyżej 250 zł brutto
i wadze poniżej 30kg

Dostawa w 24h

Dostawa w 24h

Zamów do godz. 14:00, a wyślemy jeszcze dziś

Bezpieczne płatności

Bezpieczne płatności

Płać bez obaw dzięki Przelewy24
i szyfrowaniu SSL

100% dostępności

100% dostępności

Ponad 13 000 produktów dostępnych od ręki