Regulamin konkursu #KochamNaturę

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Artim Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 121, NIP: 754-11-86-089
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.


Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Polski. (warto dodać, terytorium zamieszkania uczestników, jeżeli jest to zasadne dla realizacji konkursu np. wysyłka nagrody).
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 18 do 31 grudnia 2023.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 2 stycznia 2024.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/AtaktoPL.


Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega umieszczeniu w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs tekstu odpowiadającego na pytanie: „Jak na co dzień dbasz o środowisko?”.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, a osoby zajmujące drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrodę pocieszenia
 3. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez powołaną przez organizatora komisję konkursów.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 6. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.


Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw segregatorów No.1 CO2 Neutral (mix 5 kolorów) oraz opakowanie koszulek Esselte Recycled. Nagrodą za 2 miejsce w konkursie jest zestaw segregatorów No.1 CO2 Neutral (mix 5 kolorów). Nagrodą za 3 miejsce w konkursie jest opakowanie 3 sztuk sześciennych pudełek Esselte Home.
 2. Nagrody wysłane zostaną na adresy podane przez zwycięzców.
 3. Nagrodę należy odebrać od kuriera. Po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: info@atakto.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs na Facebooku - #KochamNaturę”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 
Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (nazw firmy z siedzibą). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@artim.com.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Atakto.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.


Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Atakto.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Darmowa Wysyłka

Darmowa wysyłka

Dla zamówień powyżej 250 zł brutto
i wadze poniżej 30kg

Dostawa w 24h

Dostawa w 24h

Zamów do godz. 14:00, a wyślemy jeszcze dziś

Bezpieczne płatności

Bezpieczne płatności

Płać bez obaw dzięki Przelewy24
i szyfrowaniu SSL

100% dostępności

100% dostępności

Ponad 13 000 produktów dostępnych od ręki